Stavíme s vášní

DIRS, spolehlivá stavební firma
s výbornou reputací.

Poskytujeme
profesionální služby

Společnost DIRS Brno s.r.o. vstoupila na stavební trh v roce 2001. Její zakladatelé a společníci však do ní vnesli zkušenosti ze svého aktivního působení ve stavebnictví na vedoucích a manažerských pozicích. V tomto předchozím více jak dvacetiletém období byl pro ně rozhodujícím momentem rok 1992, kdy založili stavební společnost IPS BRNO, spol. s.r.o., a tím zahájili realizaci vlastního soukromého podnikatelského záměru. Společnost IPS BRNO, spol. s r.o. během své existence úspěšně zakotvila na stavebním trhu a stala se bezesporu jedním z jeho významných hráčů.. Mezníkem v činnosti této firmy a impulsem k založení společnosti DIRS Brno s.r.o. byla snaha o 100% převzetí obchodního podílu společnosti jejím majoritním vlastníkem společností IPS a.s. v roce 2002. Novým subjektem, vzniklým na základě tohoto řešení, se stala společnost IPS Skanska a.s..

500+

Dokončených projektů

Morbi purus libero, faucibus adipi, commodo quis, gravida id, est.

100%

Spokojených zákzníků

Praesent elementum hendrerit tortor. Sed semper lorem at felis.

Efektivní týmová práce

Předmětem podnikání společnosti DIRS Brno s.r.o. je provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výkon zeměměřických činností, montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, inženýrská činnost v investiční výstavbě, zprostředkování obchodu, zprostředkování služeb

21 let zkušeností

Stavební společnost DIRS Brno s.r.o. za krátkou dobu své existence prošla dynamickým vývojem. Společnost vybudovala vlastní administrativní budovu včetně stavebního dvora. Disponuje vlastními dopravními a mechanizačními prostředky, potřebnými ke vlastním stavebním výkonům a činnostem zaměstnanců společnosti. Meziroční nárůsty vlastních objemů realizace stavební výroby společnosti se pohybují mezi 25-30%. Kvalifikovaný tým dělníků a techniků, jejich odborná úroveň a odborný růst je základním předpokladem pro úspěšné řešení i těch nejnáročnějších požadavků ze strany obchodních partnerů. S tímto potencionálem je společnost připravena a řeší i komplexní projekty a dodávky stavebních a technologických celků.

Nejnovější technologie

Společnost svoji existenci a rozvoj založila na kvalitě poskytovaných prací a dodávek, dodržování technologických a kvalitativních postupů dle příslušných norem a předpisů a na dodržování sjednaných termínů realizace stavebních dodávek. Společnost je držitelem certifikací QMS dle ČSN EN ISO 9001:2016, EMS dle ČSN EN ISO 14001:2016, BOZP dle OHSAS 18001:2008.  Vlastní autorizaci v oboru: pozemní stavby, dopravní stavby a vodohospodářské stavby. Tyto základní předpoklady jsou klíčem ke spokojenosti investorů, kteří se právě z těchto důvodů na společnost DIRS Brno s.r.o.opakovaně obracejí s nabídkami o další spolupráci.

Pracovní příležitosti v DIRS

Profesionalita, práce v týmu, vztah k životnímu prostředí.

Naše projekty

Z dílčích úspěchů společnosti je nutno vyzdvihnout 3. místo v soutěži stavba roku 2006 Jihomoravského kraje v kategorii rekonstrukce objektu. Vyhodnocenou byla stavba „Hustopeče – přístavba a rekonstrukce městské knihovny“. Toto dílo bylo v celém svém rozsahu realizováno vlastními kapacitami společnosti DIRS Brno s.r.o..

Pozemní stavby

Pozemní stavby a jejich návrhy a realizace získávají v rozsahu činnosti společnosti DIRS Brno s.r.o. stále více svoje nezpochybnitelné místo. Dokladem toho je nejen rozmanitost jednotlivých zakázek, které tým pracovníků společnosti DIRS Brno s.r.o. vždy dovedl do úspěšného řešení, ale také nárůst vlastního objemu jednotlivých zakázek. Společnost má mimo jiné zkušenosti s realizací staveb rodinných a obytných domů na klíč, půdních nástaveb a vestaveb, dřevostaveb. Dalším okruhem realizovaných staveb jsou stavby administrativní a technologické, realizované jako komplexní dodávky včetně příslušných technologických souborů. Zateplování rodinných a bytových domů vlastními kapacitami včetně případně souvisejících výměn okenních a dveřních otvorů se v posledních třech letech, vzhledem k obecně výraznému a neustálému nárůstu objemu těchto prací, stává jednou z významných náplní stavební výroby na úseku pozemních staveb. Své místo v kategorii pozemních staveb mají i práce realizované naší společností na historických objektech za aktivní spolupráce s orgány památkové péče.

Inženýrské stavby

Inženýrské stavby, jejich realizace, ale i a návrhy a projektová řešení, jsou jedním z nosných částí výrobního programu společnosti DIRS Brno s.r.o. již od jejího vzniku. Odborný kádr dělnických profesí a technického vedení staveb zaručuje zcela profesionální výsledky jednotlivých zakázek. Jednotlivé realizované stavby městských a obecních kanalizací, vodovodů a plynovodů, stejně jako i provedené liniové stavby silnoproudé a slaboproudé (zejména vnější rozvody veřejného osvětlení a telekomunikační včetně specifických staveb kabelovodů) pro provozovatele těchto sítí dokladují vysokou zkušenost a technickou odbornost kádru pracovníků společnosti. Stavby inženýrských sítí, realizované pro individuální investory či komplexní budování inženýrské infrastruktury pro developery jsou rovněž dalším segmentem realizací inženýrských sítí naší společností.

Komunikační stavby

Komunikační stavby jsou, vedle inženýrských staveb, druhým ze základních nosných pilířů produkce stavební výroby společnosti DIRS Brno s.r.o.. Odborné zkušenosti vedení společnosti z realizace komunikačních staveb různorodých typů a charakterů spolu se zázemím a zkušeností technických a dělnických pracovníků umožnily realizaci komunikačních staveb ve vysoké kvalitě již bezprostředně po vzniku společnosti v roce 2002. Výsledky a kvalita realizovaných staveb a reference na tyto stavby v následujících letech jen dokladují správnost orientace společnosti na tuto část stavebního trhu. Konečný výraz dokončených staveb a způsob jejich provedení, bez rozdílu zda se jedná o plochy se živičným krytem, plochy betonové nebo plochy dlážděné z přírodních či betonových prvků, sami přesvědčují investory o správnosti realizace zakázek naší společností DIRS Brno s.r.o..

Zpětná vazba

Co o nás říkají naši zákazníci.

Naše společnost je velmi spokojená s kvalitou provedených prací a termínem zhotovení.

Jiří Novotný
ATOMIX technology s.r.o.

Profesionální přístup, informovanost a technická připravenost firmy DIRS je prvotřídní. Jsme spokojení zákazníci, kteří se opakovaně vracejí.

Eva Nová
Karmolovice

Máte otázky, chcete cenovou nabídku? Zavolejte nám: +420 549 212 715

DIRS Brno s.r.o.

Sídlo firmy:

Jihlavská 731/38
642 00 Brno

Telefon:

+420 549 212 715

Email:

dirs@dirs.cz

Datová schránka:

mrjy5h2

DIRS je stavební firma s výbornou reputací

Kde nás najdete

Areál DIRS Brno se nachází na ulici Jihlavská 731/38, před depem býv. Velké ceny Brno-Bosonohy