Komunikační stavby.

Naše projekty

Městský baseballový stadion v Brně

Byla provedena sanace podloží, podkladní a konstrukční vrstvy komunikace, zpevněné plochy a veřejné osvětlení včetně přípojky. 

FN u sv. Anny v Brně – přístavba budovy J

Byly provedeny zemní práce, venkovní kanalizace, sanace podloží, komunikace a parkovací plochy.

Provedení rekonstrukcí a oprav komunikací města Rajhrad v ul. Ostrůvek, Zeleného, Komenského, Palackého, Městečko, Bezručova, Dudíkova, Husova a Vrázova.