Pozemní stavby.

Naše projekty.

Městské divadlo Mariánské Lázně

Objekt Městského divadla z roku 1868 je kulturní památkou, která byla přestavěna v roce 1905.

Město Hustopeče – rekonstrukce budovy Mateřské školy na ulici Školní

Oprava objektu zahrnovala výměnu výplní otvorů ve fasádě, zateplení fasády systémem Cemix therm P

Mateřská škola Bosonohy

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního nepodsklepeného objektu převážně s pultovými střechami.

Brno, ÚV Pisárky – rekonstrukce ČS III

edná se o rekonstrukci čerpací stanice pro potřeby centrálního archivu.

Hustopeče – přístavba a rekonstrukce městské knihovny

Stavba byla oceněna 3. místem v soutěži Stavba Jiho-
moravského kraje 2006

Provozní budova střediska Pohořelice

Jedná se o nepodsklepenou dvoupodlažní administrativní budovu. Objekt je založen na základových pasech, svislé konstrukce jsou z dutých cihel Porotherm, vodorovné konstrukce ze ŽB s keramickými vložkami Miako. Střešní konstrukce je tvořena dřevěným krovem s polovalbami.

Dům s chráněnými byty Blučina

Jedná se o stavbu třípodlažního nepodsklepeného objektu s výtahem. Dům má 24 bytových jednotek a společenské a zdravotní zázemí pro obyvatele domu. Nosné konstrukce jsou tvořeny z cihelných bloků, vodorovné konstrukce z monolitických betonů. Stavba zahrnovala rovněž vnitřní vybavení, kompletní úpravy venkovních komunikací a parkovacích ploch, veřejné osvětlení, sadové úpravy a oplocení.

Rekonstrukce základní školy Syrovice

Byla provedena kompletní oprava fasády hlavního objektu včetně zateplení, výměny oken a venkovních dveří. Dále byla provedena přestavba stávajících šaten na učebnu, přístavba šaten a stavební úpravy v prostorách stávající družiny a jídelny. V jednotlivých učebnách a kancelářích byly vyměněny podlahové krytiny, byly provedeny nové rozvody vody a vyměněny zařizovací předměty.

Rekonstrukce objektu Domova důchodců Sokolnice

Byla provedena fasáda objektu, opraveny vnitřní prostory (sesterna, ošetřovna, lůžkové oddělení a gastroprovoz), rekonstruovány stropy a podlahy včetně schodiště, dále byly provedeny opravy střechy, zámecké věže a hájenky, rekonstrukce zpevněných ploch, chodníků a okapových chodníků a rekonstrukce obvodové zdi a oplocení.