Referenční stavby.

naše realizace, kterými se rádi pochlubíme

REFERENČNÍ STAVBY

Vybrané referenční stavby prezentují výsledky činnosti společnosti za uplynulé období při realizaci staveb pro soukromé investory – fyzické i právnické osoby, ale i investory z řady měst a obcí.

Jedná se o stavby administrativní a technologické, realizované jako komplexní dodávky včetně příslušných technologických souborů. Obytné a rodinné domy, obytné půdní nástavby a vestavby stávajících objektů, ale i zateplování rodinných a bytových domů včetně případně souvisejících výměn okenních a dveřních otvorů. Práce realizované na historických objektech za aktivní spolupráce s orgány památkové péče.

Dále pak o stavby kanalizací, vodovodů a plynovodů, zejména pro město Brno a města a obce Jihomoravského kraje. Realizace liniových staveb silnoproudých a slaboproudých, mimo jiné vnějších rozvodů veřejného osvětlení nebo vnějších telekomunikačních pro provozovatele těchto sítí. Specifickými stavbami v této kategorii jsou stavby podzemních kabelovodů, trubních tras s podzemními komorami, určených k postupnému posilování stávajících tras kabelů bez opětovných narušování povrchů.

Komunikační stavby realizované společností DIRS Brno s.r.o.zahrnují vedle staveb komunikací s betonovým, živičným nebo dlážděným krytem rovněž stavby plochy průmyslové a manipulační, plochy sportovišť s krytem z asfaltobetonu nebo litého asfaltu a rovněž chodníky a pochůzí plochy s krytem živičným, betonové nebo plochy dlážděné z přírodních či betonových prvků.

Dle charakteru bylo provedeno začlenění vybraných referenčních staveb, realizovaných společností DIRS Brno, pro účely této prezentace do čtyř následujících okruhů: