Specifické stavby.

Latest Projects

Úpravy náměstí Svornosti

Byly provedeny demolice stávajících ploch, které byly nahrazeny novými dlážděnými, dále bylo provedeno veřejné osvětlení, sadové úpravy a vybavení mobiliáře.

Rekonstrukce elektro a strojního vybavení sekčních uzávěrů SU 2 - 12

Byla provedena výměna technologické elektroinstalace včetně rozvaděčů, montáž servopohonu, obtokového potrubí a indukčního průtokoměru, dále tryskání a nátěr stávajícího potrubí a zařízení a zednické opravy.